Algemene Voorwaarden

 • Voor het beheer van de inrichting is voldoende bekwaam personeel ter beschikking
 • Uw dier moet voldoende gevaccineerd zijn. Het vaccinatie boekje moet worden meegebracht en blijft op het pension zolang het dier daar is ondergebracht. Indien de vaccinatie (carré, parvo,hepatitis,leptospirose,kennelhoest en bordetellose) over datum is (1 jaar geldig) of te recent (minder dan 2 weken) toegediend is, zal het dier geweigerd worden. Hetzelfde gebeurt wanneer het vaccinatie boekje niet is meegebracht. 
 • Het pension is niet verantwoordelijk bij een uitbraak van kennelhoest. De gedane dierenartskosten en kosten van medicijnen worden aan de klant doorgerekend. Bij ziekteverschijnselen, duidelijk of onduidelijk en bij verwondingen zal de onze dierenarts steeds verwittigd worden en zal deze het dier verzorgen en behandelen. De dierenarts zal een diagnose en kostprijs meedelen op een formulier dat de eigenaar meekrijgt bij afhaling van het dier. deze kosten zullen worden doorgerekend. Indien onze dierenarts niet bereikbaar is wordt een andere dierenarts gecontacteerd.
 • Uw hond moet een preventie vlooienbehandeling ondergaan bij afgifte van de hond. Dit wordt zelf door de eigenaar meegebracht of is beschikbaar ter plaatse en wordt dan ook aangerekend. Dit wordt samen met de baasjes toegediend.
 • De prijs bedraagt het aantal gereserveerde dagen. Dag van binnenkomen en vertrek ingerekend.
 • Bij vroegtijdig vertrek van de hond wordt dit niet in mindering gebracht.
 • De hond wordt pas teruggegeven als het volledig bedrag is betaald. 
 • Als de klant niet komt opdagen zonder tijdige annulatie blijft de klant het ganse bedrag van de gereserveerde periode verschuldigd.
 • Indien het dier niet wordt opgehaald binnen de 3 dagen na het verstrijken van de afgesproken datum wordt de hond naar het asiel gebracht en zal worden overgegaan tot een gerechtelijke procedure. Dit alles wordt ook ten koste gebracht van de eigenaar.
 • Bij een verwonding, ongeval, ziekte, overlijden, diefstal of brand kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld en zal de eigenaar geen vergoeding kunnen eisen.
 • Bijkomende kosten tijdens het verblijf worden vergoed bij ophaling
 • Loopse teefjes worden niet toegelaten in ons pension. 
 • Indien er een vermoeden is dat je teefje loops kan worden tijdens haar verblijf dient u uw dier een anticonceptiemiddel te geven en moet dit ook meegedeeld worden
 • Bij reservering wordt er een voorschot van 50% gevraagd, de rest wordt betaald bij het brengen van de hond. Dit op rekening: BE87 7510 0292 5194 
 • Als het voorschot op onze rekening gestort is, is de hond ingeschreven
 • Bij annulatie minder dan 14 dagen voor aankomst, wordt het voorschot niet terugbetaald. 
 • Elk dier zal afzonderlijk gehuisvest worden. Dit ook in de speelweides.
 • De hond moet sociaal zijn tegenover mens en dier als dit niet het geval is hebben wij het recht het dier te weigeren.